600 KW IPDS-
KSEB PROJECT AT KOTTIYAM

LSGD KSEB
335 KW PROJECT AT KASARKODE